Velkommen til 2-årig uddannelse i Hjertebevidsthed

Hjertebevidsthed handler om at finde balance – balance mellem oppe og nede – ude og inde.

Det er naturligt at bevæge sig ind og ud af balance, det er sådan, vi udvikler os.

Hvis vi ikke er bevidste, kommer vi ofte til at sidde fast i smerten. Vi føler os så som ofre

for omstændighederne – og så sker der ingen udvikling.

Når vi er i kontakt med vores væren, slipper identifikationen med

den ydre identitet, hvor vi nemt havner i et pres og præstation.

I Hjertebevidstheden frisættes energien, den energi der gør den spontane healing indefra mulig.

Hjertebevidsthedens udgangspunkt er et møde, der støtter

klienten i at genkende den indre væren af ubetinget kærlighed.

Hjertebevidsthed er at erfare, at det, du mærker i dig, har resonans med det, der sker i  verden.

Du får tillid til livet som vejleder og bliver mere og mere bevidst om, hvordan du selv er medskaber af dit liv.

Det forankrer dig i din højere bevidsthed til glæde for dig selv, dine klienter/familie og den verden, du lever i.

Hjertets essens er kærlighed, blidhed og tillid. I hjertet skal du intet.

Her er der ingen krav og ingen forventninger.

Her er du nok – præcis som du er.

Når du åbner dit hjerte, lærer du at lytte til dig selv og din egen

visdom. Du udvider dig, finder ud af, hvem du er, og du begynder at

leve i kærlighed med dig selv – og andre.

“Vi tror, vi beskytter os ved at lukke af for vores sårethed

uden at opdage, at det er selve lukningen, der er smerten.”