Velkommen til 2-årig uddannelse i Hjertebevidsthed

Det 2-årige forløb er en uddannelse med fokus på din relation til dig. 

Det er din indre relation, der er grundlaget for alle ydre relationer, og derfor er din 

bevidsthed om, hvem du er, i både din personlighed og essens, afgørende for din balance i livet.

På uddannelsen i Hjertebevidsthed udforsker vi udvidelsen af de forskellige lag i

bevidstheden gennem hjertet – fra det “betingede” til det ”ubetingede” hjerte.

Vi ser udvidelsen fra det betingede hjerte til det ubetingedehjerte gennem 12 bevidsthedslag.

De 12 bevidsthedslag beskriver samspillet af fysiske, mentale, emotionelle, energetiske,

følelsesmæssige og spirituelle energier, der tilsammen danner den komplekse helhed, vi er.  

Uddannelsen er primært en meditativ rejse, hvor forskellige bevidsthedslandskaber mærkes og genkendes indefra.

Den erfarede viden bliver til et “indre landkort”, som kan støtte dig i at navigere på din udviklingsrejse.

Uddannelsen kan også tjene som et kompas til at støtte andre på deres vej.

Anne Kamille har i mere end 25 år støttet mennesker i at finde hjem til sig selv.

Hun har gennem årene udviklet sin egen tilgang, som hun kalder Hjertebevidsthed. Hjertebevidsthedsterapiens udgangspunkt er et møde, der støtter klienten i at genkende den indre værensgrund af ubetinget kærlighed.

I kontakt med den ubetingede kærlighed, er der ikke noget du skal præstere. Transformationen sker af sig selv indefra, når du forbinder dig med “dit indre hjem”. I alt sin enkelhed handler det om at have forståelse for, og acceptere det, der er i dig, i dine relationer og i din omverden.