Uddannelse i Hjertebevidsthed

På uddannelsen i Hjertebevidsthed udforsker vi udvidelsen af de forskellige lag i bevidstheden gennem hjertet – fra det betingede hjerte til det ubetingede hjerte.

Vi ser udvidelsen fra det betingede hjerte til det ubetingede hjerte gennem 12 bevidsthedslag.

De 12 bevidsthedslag beskriver samspillet af fysiske, mentale, emotionelle, energetiske, følelsesmæssige og spirituelle energier, der tilsammen danner den komplekse helhed, vi er.  

Uddannelsen er primært en meditativ rejse, hvor forskellige bevidsthedslandskaber mærkes og genkendes indefra.

Den erfarede viden bliver til et “indre landkort”, som kan støtte dig i at navigere på din udviklingsrejse. Uddannelsen kan også tjene som et kompas til at støtte andre på deres vej.

Hvad er hjertebevidsthed?

 

Hjertebevidsthed er en forståelse af, hvordan bevidstheden kan udvide sig fra det betingede hjerte til det ubetingede hjerte.

Det betingede hjerte har at gøre med en identifikation med personligheden, den del af os, der er tillært gennem samspil med omverdenen. Den bliver dannet tidligt i livet og indeholder de billeder og ideer, vi har om os selv og andre.

Personligheden er, ligesom det lille barn, afhængig af anerkendelse og accept udefra. Det betyder, at personligheden først retter opmærksomheden udad for derefter at forsøge at leve op til de forventninger, vi tror, der er.

Alt dette skaber et pres indeni, som siger: “Er jeg god nok?”, “Er der nogen derude, der kan elske mig?” Mange af de vaner og ideer, vi har fra det betingede hjerte, ligger gemt i vores underbevidsthed. Vi er mere end vores personlighed.

Når vi er i væren, bliver vores essens synlig. Essensen er konstant og har altid været der, også selvom vi indimellem mister kontakten til den.

Vi kommer i kontakt med essensen ved at vende opmærksomheden indad, ved ikke at skulle præstere noget og ved at have accept af det, der er. Fra det sted er der ingen mangler, intet, du behøver gøre.

For at øge kontakten med det ubetingede hjerte forsøger vi ikke at ændre personligheden ved at finde teknikker, redskaber og andre måder at forbedre personligheden på.

Hvis vi bruger billedet af et stykke hvidt papir som symbol på væren, så kunne bogstaverne, sætningerne og historierne, der bliver skrevet på papiret, ses som personligheden. På uddannelsen i Hjertebevidsthed lægger vi opmærksomheden på papiret.

Om forløbet

Fintune din skelneevne

Igennem forløbet vil du fintune din egen evne til at skelne mellem forskellige energifrekvenser, så du har mulighed for at vælge at være i den mest harmoniske energi i alle situationer.

Følelser og tanker er udtryk for energi i forskellig frekvens. Disharmoniske følelser og tanker er udtryk for en lav svingningsfrekvens (tung energi), og harmoniske er udtryk for høj svingningsfrekvens (let energi).

I mødet med klienter er terapeutens skelneevne afgørende. Når vi som terapeuter er i vores væren, er vi til stede i et åbent nærvær.

Vores sanselighed er vågen, og vores evne til at mærke, genkende og skelne mellem forskellige energifrekvenser er et vigtigt grundlag for terapien.

Din indre relation til dig selv er grundlaget for alle ydre relationer.

Vi genkender os selv i andre og vores omverden hele tiden. Vi genkender gennem forskellige sanseoplevelser, som vi kommer i energetisk genklang med. Lige så snart vi træder ind i et rum, vil vi mærke energien og bevidst eller ubevidst reagere eller respondere på den energifrekvens, der er.

Resonans

Igennem forløbet vil du erfare, at det, du mærker i dig, har resonans med det, der sker i verden. Du får tillid til livet som vejleder og bliver mere og mere bevidst om, hvordan du selv er medskaber af dit liv. Det forankrer dig i din højere bevidsthed til glæde for dig selv, dine klienter/familie og den verden, du lever i.

Indefra – ud

Under træningen bevæger vi os hele tiden indefra og ud. Det betyder, at vi starter med at mærke og lytte. Du bliver støttet i at være med det, der er, så du kan genkende den vejledning, der kommer fra din kontakt til det inderste – din visdom.

Det vil være en del af træningen, at du beskriver din erfarede viden, som med tiden vil “samle sig” til en selvskrevet “lærebog”.

Uddannelsen afsluttes efter de 2 år med et 3 dages retreat. På dette retreat skal din “lærebog” færdiggøres og fremlægges. 

Hjertebevidsthed handler om at finde balance – balance mellem oppe og nede – ude og inde.

Det er naturligt at bevæge sig ind og ud af balance, det er sådan, vi udvikler os.

Hvis vi ikke er bevidste, kommer vi ofte til at sidde fast i smerten. Vi føler os så som ofre

for omstændighederne – og så sker der ingen udvikling.

Når vi er i kontakt med vores væren, slipper identifikationen med

den ydre identitet, hvor vi nemt havner i et pres og præstation.

I Hjertebevidstheden frisættes energien, den energi der gør den spontane healing indefra mulig.

Hjertebevidsthedens udgangspunkt er et møde, der støtter

klienten i at genkende den indre væren af ubetinget kærlighed.

Hjertebevidsthed er at erfare, at det, du mærker i dig, har resonans med det, der sker i  verden.

Du får tillid til livet som vejleder og bliver mere og mere bevidst om, hvordan du selv er medskaber af dit liv.

Det forankrer dig i din højere bevidsthed til glæde for dig selv, dine klienter/familie og den verden, du lever i.

Hjertets essens er kærlighed, blidhed og tillid. I hjertet skal du intet.

Her er der ingen krav og ingen forventninger.

Her er du nok – præcis som du er.

Når du åbner dit hjerte, lærer du at lytte til dig selv og din egen

visdom. Du udvider dig, finder ud af, hvem du er, og du begynder at

leve i kærlighed med dig selv – og andre.

“Vi tror, vi beskytter os ved at lukke af for vores sårethed

uden at opdage, at det er selve lukningen, der er smerten.”