Det 2-årige forløb er en uddannelse med fokus på din relation til dig.

Det er din indre relation, der er grundlaget for alle ydre relationer, og derfor er din

bevidsthed om, hvem du er, i både din personlighed og essens, afgørende for din balance i livet.

Hvad er hjertebevidsthed?

Hjertebevidsthed er hjertets evne til at mærke og sanse energifrekvenser. Nogle energifrekvenser er forbundet med personligheden.

Personligheden er den del af os, der er tillært gennem samspil med omverdenen. Den bliver dannet tidligt i livet og indeholder de billeder og ideer, vi har om os selv og andre.

Personligheden er, ligesom det lille barn, afhængig af anerkendelse og accept udefra. Det betyder, at personligheden først retter opmærksomheden udad for derefter at forsøge at leve op til de forventninger, vi tror, der er.

Alt dette skaber et pres indeni, som siger: “Er jeg god nok?”, “Er der nogen derude, der kan elske mig?” Vi er mere end vores personlighed.

Når vi er i væren, bliver vores essens synlig. Essensen er konstant og har altid været der, også selvom vi indimellem mister kontakten til den.

Vi kommer i kontakt med essensen ved at vende opmærksomheden indad, ved ikke at skulle præstere noget og ved at have accept af det, der er. Fra det sted er der ingen mangler, intet, du behøver gøre.

I kontakt med Hjertebevidstheden forsøger vi ikke at ændre personligheden ved at finde teknikker, redskaber og andre måder at forbedre personligheden på.

Hvis vi bruger billedet af et hvidt papir som symbol på væren, så kunne bogstaverne, sætningerne og historierne, der bliver skrevet på papiret, ses som personligheden. På uddannelsen i Hjertebevidsthed lægger vi opmærksomheden på papiret.

Om forløbet

Fintune din skelneevne

Igennem forløbet vil du fintune din egen evne til at skelne mellem forskellige energifrekvenser, så du har mulighed for at vælge at være i den mest harmoniske energi i alle situationer.

Følelser og tanker er udtryk for energi i forskellig frekvens. Disharmoniske følelser og tanker er udtryk for en lav svingningsfrekvens (tung energi), og harmoniske er udtryk for høj svingningsfrekvens (let energi).

I mødet med klienter er terapeutens skelneevne afgørende. Når vi som terapeuter er i vores væren, er vi til stede i et åbent nærvær.

Vores sanselighed er vågen, og vores evne til at mærke, genkende og skelne mellem forskellige energifrekvenser er et vigtigt grundlag for terapien.

Din indre relation til dig selv er grundlaget for alle ydre relationer.

Vi genkender os selv i andre og vores omverden hele tiden. Vi genkender gennem forskellige sanseoplevelser, som vi kommer i energetisk genklang med. Lige så snart vi træder ind i et rum, vil vi mærke energien og bevidst eller ubevidst reagere eller respondere på den energifrekvens, der er.

Resonans

Igennem forløbet vil du erfare, at det, du mærker i dig, har resonans med det, der sker i verden. Du får tillid til livet som vejleder og bliver mere og mere bevidst om, hvordan du selv er medskaber af dit liv. Det forankrer dig i din højere bevidsthed til glæde for dig selv, dine klienter/familie og den verden, du lever i.

Indefra – ud

Under træningen bevæger vi os hele tiden indefra og ud. Det betyder, at vi starter med at mærke og lytte. Du bliver støttet i at være med det, der er, så du kan genkende den vejledning, der kommer fra din kontakt til det inderste – din visdom.

Det vil være en del af træningen, at du beskriver din erfarede viden, som med tiden vil “samle sig” til en selvskrevet “lærebog”.

Uddannelsen afsluttes efter de 2 år med et 3 dages retreat. På dette retreat skal din “lærebog” færdiggøres og fremlægges.